Compromís amb les persones, compromís amb el territori

Calculadora

COM COBRIR EL 2% D'OCUPACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT MARCADA PER LLEI?

Les empreses de 50 treballadors o més, han de reservar el 2% de la plantilla per a persones amb discapacitat. Si l'empresa té més de 50 treballadors, la reserva és proporcional al nombre de treballadors, comptabilitzant sempre valors enters a l'alça.

Excepcionalment, les empreses poden quedar exemptes d'aquesta obligació, sempre que s'apliqui alguna mesura alternativa.

Mesures alternatives:

  • Realitzar un contracte de prestació de serveis a un centre especial de treball com la Fundació Santa Teresa. L'import ha de ser tres vegades L'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples) per a cada treballador amb discapacitat que no s'ha contractat.
  • Implantar un enclavament laboral.
  • Fer una donació o patrocini per projectes de creació de llocs de treballo de formació i inserció laboral.
Calculadora

  • Fundació GinacFundació Ginac
  • C/ Manyans s/n Pol. industrial de Valls, 43800 Valls
    Podeu contactar amb nosaltres en el telèfon 977 613 337, el fax 977 609 559
    o bé escriure'ns a:info@fundacioginac.org
  • SOC