Compromís amb les persones, compromís amb el territori

Notícies


Memòria 2014-16 de la Fundació Ginac

La Fundació Ginac presenta la memòria dels anys 2014-2016, amb el recull dels projectes i activitats més destacades. Consulteu-la aquí.


  • Fundació GinacFundació Ginac
  • C/ Manyans s/n Pol. industrial de Valls, 43800 Valls
    Podeu contactar amb nosaltres en el telèfon 977 613 337, el fax 977 609 559
    o bé escriure'ns a:info@fundacioginac.org
  • SOC