Compromís amb les persones, compromís amb el territori

Notícies


Programa SIOAS/32/2017: “Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental”

Servei integral d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de persones amb discapacitat i/o trastorn de salut mental destinat a aconseguir la inserció laboral a l’empresa ordinària.

El programa va adreçat a persones amb trastorn de salut mental i demandants d’ocupació no ocupades, inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya, i també a persones treballadores en actiu que es trobin en la fase de seguiment a la inserció i/o que requereixin aplicar la metodologia de treball amb suport.

L'objectiu general és millorar el grau d'ocupabilitat i la qualificació professional de cada persona davant de les exigències d'accés al mercat laboral, tenint en compte les seves necessitats i característiques personals.

Inclou actuacions de tutorització, formació i adquisició d’experiència professional des del 1 de setembre de 2017 i fins al 29 de juny de 2018, i que es concreten en:

 

1. Formació: 

  • Tècniques de recerca de feina i en competències transversals
  • Alfabetització informàtica, per adquirir un nivell funcional informàtica, així com en la cerca de feina on-line
  • Formació tècnico-professional: Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria

2. Pràctiques no laborals en empreses ordinàries o en empreses d’inserció.

3. Tutorització i acompanyament a la inserció.

4. Seguiment posterior a la inserció.

5. Treball amb suport.

 

Totes aquestes actuacions estaran sempre adaptades a les necessitats de cada persona d’acord a un itinerari acordat des d’un inici amb ella mateixa, i en coordinació amb els professionals dels serveis de salut mental en els quals són atesos.

És un programa cofinançat per la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.   


  • Fundació GinacFundació Ginac
  • C/ Manyans s/n Pol. industrial de Valls, 43800 Valls
    Podeu contactar amb nosaltres en el telèfon 977 613 337, el fax 977 609 559
    o bé escriure'ns a:info@fundacioginac.org
  • SOC