Compromís amb les persones, compromís amb el territori

Notícies


Fundalis acull les jornades ssapll “Donem-li un tomb”

Des de fa uns anys, Fundalis participa en el Grup de Treball del Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar de Dincat – Plena Inclusión (Federació que agrupa diferents entitats del sector a Catalunya).

En aquest grup es parla sobre les formes de treballar i organitzar el servei a cada entitat, es comparteixen dificultats comunes (com l’injust tracte fiscal que rep el programa i que acaba repercutint en les persones que reben el servei) i s’estableixen accions per millorar-lo; s’informa de les novetats, serveix per fer arribar peticions o observacions a l’administració, etc. 

Des de fa un temps es realitzen també unes jornades de treball a cada entitat de forma semestral i itinerant a les que assisteixen els altres membres del Grup o, a vegades, entitats que tenen el servei, però que no participen en el grup de treball.

El passat 6 de juliol, Fundalis va ser l’encarregat d’organitzar les Jornades amb el títol “SSAPLL. Donem-li un tomb”, on es va proposar, a les assistents, reflexionar sobre la tasca que es desenvolupa des del servei amb una mirada crítica. 

Es va comptar amb la intervenció del responsable de l’àrea de suports d’adults de Dincat, que va parlar sobre la convenció de les Nacions Unides i els drets de les persones amb discapacitat. També es va comptar amb el testimoni en primera persona de la Yolanda Gallego i de l’Elena Mayor amb la monitora que li ofereix el suport, l’Anabel Martínez.

També es va presentar un vídeo amb testimonis de diferents persones de Fundalis on explicaven la seva experiència com a beneficiàries del servei i es van crear quatre grups de treball entorn 4 eixos: inclusió a la comunitat, respecte als diferents sistemes de vida, presa de decisions i vida independent.

Com a novetat, les persones amb discapacitat beneficiàries d’aquest servei, van formar part de l’equip promotor i organitzador, les que presentaven les jornades i les protagonistes del vídeo que es va realitzar per aquesta ocasió, així com comptar entre els assistents des d’altres entitats d’arreu de Catalunya i participar en els grups de debat.

Com a resultat dels espais de debat generats a les jornades, algunes entitats han fet saber que han iniciat canvis en el servei, com per exemple, elaborar un vídeo currículum de les persones de suport, per tal que les persones usuàries del servei puguin fer-ne la selecció.


  • Fundació GinacFundació Ginac
  • C/ Manyans s/n Pol. industrial de Valls, 43800 Valls
    Podeu contactar amb nosaltres en el telèfon 977 613 337, el fax 977 609 559
    o bé escriure'ns a:info@fundacioginac.org
  • SOC