Compromís amb les persones, compromís amb el territori

Notícies


PROGRAMA SIOAS 2018

 

INICI DE L’ACTUACIÓ DEL SERVEI INTEGRAL D’ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA INSERCIÓ

PROGRAMA TSF018/18/00032

 

El programa va adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn de salut mental que siguin demandants d’ocupació no ocupades, inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya, i també a persones treballadores en actiu que es trobin en la fase de seguiment a la inserció i/o que requereixin aplicar la metodologia de treball amb suport.


L'objectiu general és millorar el grau d'ocupabilitat i la qualificació professional de cada persona davant de les exigències d'accés al mercat laboral, tenint en compte les seves necessitats i característiques personals.


Inclou actuacions de tutorització, formació i adquisició d’experiència professional des del 2 de juliol de 2018 i fins al 28 de juny de 2019, i que es concreten en:

1. Formació:

  • Tècniques de recerca de feina i en competències transversals
  • Alfabetització informàtica, per adquirir un nivell funcional informàtica, així com en la cerca de feina on-line
  • Formació tècnic-professional: Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria

2. Pràctiques no laborals en empreses ordinàries o en empreses d’inserció.

3. Tutorització i acompanyament a la inserció.


4. Seguiment posterior a la inserció.


5. Treball amb suport.


Totes aquestes actuacions estaran sempre adaptades a les necessitats de cada persona d’acord a un itinerari acordat des d’un inici amb ella mateixa, i, si s’escau, en coordinació amb la resta de serveis en els que pugui participar.


Projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Social i Famílies i objecte de cofinançament per part del FSE


  • Fundació GinacFundació Ginac
  • C/ Manyans s/n Pol. industrial de Valls, 43800 Valls
    Podeu contactar amb nosaltres en el telèfon 977 613 337, el fax 977 609 559
    o bé escriure'ns a:info@fundacioginac.org
  • SOC