Compromís amb les persones, compromís amb el territori

L'entitat

La FUNDACIÓ PRIVADA GINAC, és una entitat d'iniciativa social sense ànim de lucre, situada al polígon industrial de Valls, al carrer Manyans, s/n, a Valls, de la comarca del Alt Camp.

Podeu contactar amb nosaltres en el telèfon 977 613 337, el fax 977 609 559 o bé escriure'ns a: info@fundacioginac.org.

La nostra missió és aconseguir la felicitat de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, de la gent gran i de les seves famílies, millorant la seva autonomia personal i qualitat de vida, amb la participació activa de cada persona, oferint-los els suports que cadascú necessita, perquè disposin de les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans, i la seva plena integració social i laboral.


  • Fundació GinacFundació Ginac
  • C/ Manyans s/n Pol. industrial de Valls, 43800 Valls
    Podeu contactar amb nosaltres en el telèfon 977 613 337, el fax 977 609 559
    o bé escriure'ns a:info@fundacioginac.org
  • SOC