Compromís amb les persones, compromís amb el territori

Treball en xarxa

SINERGRUP

L'Associació Sinergrup (Grup d'Entitats amb Sinèrgia Social) és una entitat que agrupa 8 organitzacions d'economia social, sense ànim de lucre, que treballen en l'atenció a col·lectius vulnerables, fonamentalment persones amb discapacitat i trastorns mentals.

Sinergrup respon a la necessitat, per part de les entitats associades, de millora de la gestió a l'hora d'afrontar els reptes de futur, i a la convicció que la millor manera de fer-ho és compartint valors, anàlisis, coneixements i experiències, per aprofitar les sinèrgies que es produeixen quan s'estableixen aquests mecanismes d'interrelació.

Vàrem iniciar aquest camí el l'any 2004, amb la voluntat de posar al servei de les nostres organitzacions un nou model de desenvolupament, que faciliti el creixement individual i col·lectiu, basat en el fet de compartir una missió, una visió, uns valors i unes estratègies, que ens permetin avançar des de la independència cap a la interdependència.

MISSIÓ

Avançar conjuntament en el camí cap a l'excel·lència, desenvolupant sinèrgies per tal de garantir la viabilitat social i econòmica dels nostres projectes.

VISIÓ

 • Desenvolupar models d'empresa social, a través d'un procés de creació de millora continua en el binomi de les persones i l'economia.
 • Ser referent en l'àmbit social, laboral i d'atenció a les persones dels col·lectius vulnerables, com a model de desenvolupament conjunt, mobilitzador i generador de recursos.
 • Ser un model d'opinió i influència en tots els àmbits d'actuació, cercant les complicitats d'altres agents socials, tot generant un discurs propi.
 • Ser generadors i aportadors de valor en el nostre entorn. Cercar la participació en projectes d'altres àmbits territorials des de l'arrelament al propi territori.
 • Ser una marca reconeguda com a model d'empresa social.

VALORS

 • Visió compartida
 • Treball en equip
 • Integritat
 • Compromís
 • Innovació
 • Coherència
 • Excel·lència
 • Responsabilitat
 • Proactivitat als canvis

Per més informació sobre Sinergrup podeu consultar www.sinergrup.net


 • Fundació GinacFundació Ginac
 • C/ Manyans s/n Pol. industrial de Valls, 43800 Valls
  Podeu contactar amb nosaltres en el telèfon 977 613 337, el fax 977 609 559
  o bé escriure'ns a:info@fundacioginac.org
 • SOC