Compromís amb les persones, compromís amb el territori

SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ

La fundació va començar els processos de certificació dels diferents serveis l'any 1998.

Actualment, tots els serveis de la fundació tenen implantat un Sistema de Gestió Integrat, que contempla qualitat, prevenció de riscos i medi ambient.

El Sistema de Gestió de qualitat està certificat segons les normes ISO 9001:2008, el Sistema de Prevenció de Riscos Laborals segons la norma OHSAS 18001:2007 i el Sistema de Gestió Medi ambiental segons la norma ISO 14001:2004.

Aquestes certificacions són una mostra del nostre compromís amb les persones i el respecte al nostre entorn.


  • Fundació GinacFundació Ginac
  • C/ Manyans s/n Pol. industrial de Valls, 43800 Valls
    Podeu contactar amb nosaltres en el telèfon 977 613 337, el fax 977 609 559
    o bé escriure'ns a:info@fundacioginac.org
  • SOC