Suport a les llars residències amb Fundació la Caixa

La Fundació Ginac ha rebut el suport de Caixabank i Fundació “la Caixa” i l’Associació de Comerç de Valls, que durant la campanya “Nadal Solidari” van acordar la concessió d’un import de 3.000 euros pel projecte “Mesures prevenció contra #COVID19 a les llars residències”. Llegir més

Memòria i balanç social

La Memoria 2020 explica, d’una manera resumida, la nostra actuació al llarg de l’exercici 2020, mitjançant dades dels àmbits social, econòmic i ambiental, per tal de poder avaluar el grau de compliment de la nostra finalitat fundacional, millorant la inserció social i laboral, i també la  qualitat de vida i la felicitat d’aquests col·lectius. L’aportació de persones voluntàries, institucions públiques, empreses privades, famílies, treballadors i treballadores, així com persones ateses pels diferents centres i serveis de la Fundació, han fet possible tot això que us presentem, i per aquest motiu els hi volem traslladar el nostre agraïment més sincer. Llegir més