Memòria d’Activitats 2018

Mitjançant aquesta  memòria volem mostrar la nostra actuació al llarg de l’exercici 2018 en els àmbits social, econòmic i ambiental, per tal de poder avaluar el grau de compliment de la nostra finalitat fundacional, millorant la inserció laboral i social i també la qualitat de vida i la felicitat de moltes persones.

L’aportació de les persones voluntàries, institucions públiques, empreses privades, famílies, treballadores i treballadors, i persones ateses pels diferents centres i serveis de la Fundació, han fet possible la realitat que us presentem i, per aquest motiu, us volem donar el nostre agraïment més sincer.

El treball conjunt amb la Fundació Santa Teresa del Vendrell i amb la Fundació Onada, ens ha permès crear moltes sinergies i avançar en la qualitat assistencial i en la viabilitat econòmica dels nostres projectes, construint un futur compartit. La posada en funcionament de la Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona, ha estat una de les fites aconseguides en aquest sentit.

Malauradament el nostre Sector encara no ha sortit de la crisi, amb retallades o congelacions de subvencions dels serveis assistencials i del CET durant 10 anys, i alguns moments complicats per poder mantenir el volum d’ocupació dins del CET. Tan sols treballant amb il·lusió, professionalitat, proactivitat i innovant, hem pogut mantenir i millorar el nivell d’atenció a les persones. Continuem reinventar-nos, plantejant nous projectes i fent coses noves de manera diferent, amb el suport de les altres entitats de Fundalis.

Volem destacar tres projectes especials que han marcat aquest exercici:

  • L’ampliació de serveis per a l’empresa Kellogg’s, incorporant temporalment treballs pel mercat nord-americà.
  • La posada en funcionament del projecte “Bon dia!”, adreçat als familiars grans de les persones de la Fundació que viuen soles, per tal de mantenir diàriament el contacte i ajudar-los en allò que necessitin.
  • La implantació del model d’atenció centrada en la persona, el model de cercles i els rols valorats.

Ginac vol continuar sent una organització innovadora i de futur, que aporta solucions a les persones amb més dificultats de la comarca de l’Alt Camp, i en aquest sentit continua treballant per crear nous serveis i aproximar-nos allà on viuen les persones.

Memòria d’Activitats 2018

Memòria d’Activitats 2017

Memòria d’Activitats 2014-16