Memòria i balanç social

Les memòries expliquen, d’una manera resumida, la nostra actuació al llarg de cada exercici, mitjançant dades dels àmbits social, econòmic i ambiental, per tal de poder avaluar el grau de compliment de la nostra finalitat fundacional, millorant la inserció social i laboral, i també la  qualitat de vida i la felicitat d’aquests col·lectius. L’aportació de persones voluntàries, institucions públiques, empreses privades, famílies, treballadors i treballadores, així com persones ateses pels diferents centres i serveis de la Fundació, han fet possible tot això que us presentem, i per aquest motiu els hi volem traslladar el nostre agraïment més sincer.

El treball conjunt amb la Fundació Santa Teresa del Vendrell i amb la Fundació Onada, ens permet crear moltes sinergies i avançar en la qualitat assistencial i en la viabilitat econòmica dels nostres projectes, construint un futur compartit. La Fundació Tutelar de les comarques de Tarragona i la Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona, són un bon exemple d’aquesta feina conjunta.

Tenim un sector que acumula retallades i congelacions de subvencions durant més de 10 anys, i ara haurà de superar la nova crisi econòmica fruit de la pandèmia. La tasca no serà fàcil, però malgrat tot, continuem convençuts de la nostra important tasca social, treballant amb il·lusió, professionalitat i pro activitat, innovant i creant nous serveis, per mantenir i millorar el nivell d’atenció a les persones. Hem de continuar reinventant-nos, plantejant nous projectes i fent coses noves de manera diferent, amb el suport de les altres entitats de Fundalis i de Sinergrup.

La Fundació Ginac treballa cada dia per continuar sent una organització innovadora i de futur, que aporta solucions a les persones amb més dificultats de la comarca de l’Alt Camp.

Amb el compromís i l’esforç de totes les persones i institucions vinculades a la Fundació, ben segur que mantindrem viu l’esperit de millora permanent i la sensibilitat per treballar al costat de les persones que més ens necessiten.