Memòria d’activitats

La Memoria 2019 mostra, d’una manera resumida, l’actuació de l’entitat al llarg de l’exercici, mitjançant dades corresponents als àmbits social, econòmic i ambiental, per tal de poder avaluar el grau de compliment de la nostra finalitat fundacional, millorant la inserció laboral i social i també la qualitat de vida i la felicitat de moltes persones. L’aportació del voluntariat, institucions públiques, empreses privades, famílies, treballadores i treballadors, i persones ateses pels diferents centres i serveis de la Fundació, ha fet possible la realitat que us presentem i, per aquest motiu, us volem traslladar el nostre agraïment més sincer.

El treball conjunt amb la Fundació Santa Teresa del Vendrell i amb la Fundació Ginac, ha permès crear moltes sinergies i avançar en la qualitat assistencial i en la viabilitat econòmica dels projectes, construint un futur compartit. La Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona i la Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona, són un bon exemple d’aquesta feina conjunta.

El sector continua en crisi, amb retallades i congelacions de subvencions durant 10 anys. Malgrat tot, convençuts de la important tasca social, la Fundació treballa amb il·lusió, professionalitat i proactivitat, innovant i creant nous serveis, per mantenir i millorar el nivell d’atenció a les persones, reinventant-se, plantejant nous projectes i fent coses noves de manera diferent, amb el suport de les altres entitats de Fundalis i de Sinergrup.

Volem destacar tres projectes que han marcat aquest exercici:

  • El creixement de les activitats del Centre Especial de Treball, en col·laboració amb diverses empreses col·laboradores, i el nombre d’insercions a les empreses de la nostra comarca.
  • La creació del Servei d’Atenció a Domicili, com a complement del projecte “Bon dia!”, adreçat als familiars de les persones de la Fundació que són grans i viuen sols.
  • L’adequació d’una segona llar-residència a l’Avinguda de l’Estació de Valls i la posada en funcionament de dos nous pisos del Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar.

Ginac està decidida a continuar sent una organització innovadora i de futur, que aporta solucions a les persones amb més dificultats de la comarca de l’Alt Camp, i en aquest sentit continuarà treballant per crear nous serveis i aproximar-los allà on viuen les persones. Amb el compromís i l’esforç de totes les persones i institucions vinculades a la Fundació, ben segur que mantindrem viu l’esperit de millora permanent i la sensibilitat per treballar al costat de les persones que més ens necessiten.