Protecció a totes les persones amb discapacitat i suport a les entitats

DINCAT i ECOM fan una crida conjunta perquè es reforci la protecció en la pandèmia COVID-19 a totes les persones amb discapacitat, i el suport a les entitats del sector. Ofegades ja econòmicament per un infrafinançament crònic per part de l’Administració des de fa deu anys, les entitats necessiten el suport de l’Administració Pública per assumir els costos econòmics per fer front a la pandèmia i garantir la salut dels i de les professionals, i les persones que atenen.

DINCAT i ECOM, les dues principals organitzacions de la discapacitat de Catalunya:

  • reclamen al Govern de Catalunya que s’abasteixi d’EPIs i test de detecció ràpida a tots els serveis d’atenció a les persones amb discapacitat, tant els serveis residencials com els d’atenció domiciliària, perquè totes les persones tenen dret a la salut i no se’ls pot donar un tracte desigual.
  • alerten de les condicions d’inseguretat sanitària en què s’està prestant l’atenció a les persones amb discapacitat, especialment en els serveis d’atenció domiciliària, on s’està treballant amb material de protecció no homologat o sense cap material– i insisteixen que urgeix que s’agilitzi l’abastament de test ràpids de detecció per poder fer un cribatge de qui cal aïllar o hospitalitzar per evitar contagis.
  • reclamen que no s’està prioritzant l’atenció sanitària i social de les persones amb discapacitat, com sí s’està fent amb altres col·lectius, malgrat ser una població especialment vulnerable i amb majors riscs de contagi. Manifesten també la preocupació del col·lectiu pel fet que, davant un possible col·lapse dels recursos sanitaris, es pugui arribar a discriminar algú per raó de la seva discapacitat, cosa que afirmen aniria en contra del marc jurídic del nostre país basat en el respecte als drets humans.
  • sol·liciten al Govern un pla de xoc per minimitzar el fort impacte social i econòmic que aquesta pandèmia pot generar en les entitats del sector del fort impacte  i que les persones amb discapacitat, que, sent com és ja un col·lectiu vulnerable, patirà amb tota seguretat en major mesura la duresa de les conseqüències.

Davant la virulència de la pandèmia COVID-19, les dues principals organitzacions de la discapacitat a Catalunya, DINCAT (representant de les entitats de persones amb discapacitat intel·lectual) i ECOM (representant de les entitats de persones amb discapacitat física), s’alien per fer una demanda conjunta al Govern de Catalunya: que es reforci l’atenció a totes les persones amb discapacitat i el suport a les entitats del sector. Una demanda que fan després que ahir el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies confirmés que estan prioritzant l’abastament d’EPIs i test de detecció ràpida als serveis residencials i que, de moment, no podran subministrar aquest material als serveis d’atenció domiciliària. Les dues entitats reclamen que s’ha de poder facilitar aquest material a tots els serveis perquè totes les persones amb discapacitat tenen dret a la salut i no se’ls pot donar un tracte desigual.
Les entitats consideren que estan actuant com a murs de contenció davant la ràpida propagació del virus i demanen que l’Administració Pública els doni suport per poder-ho continuar fent, davant la necessitat que hi ha al país d’aturar el nombre de contagis per no col·lapsar encara més el sistema de salut. Per això reiteren la urgència que hi ha als diferents serveis de poder disposar de material de protecció i de test de detecció ràpida per poder fer un cribatge per detectar possibles professionals o persones usuàries contagiades per aïllar-les o hospitalitzar-les i que no exposin a risc de contagi a altres persones. Reclamen que per fer una prevenció més efectiva caldria poder fer els tests no només a les persones que presenten símptomes sinó també a les asimptomàtiques, ja que aquestes també podrien estar contagiades i estar propagant el contagi.
La preocupació de les entitats de que s’estengui el contagi entre els professionals i les persones usuàries és tan gran que algunes entitats, afirmen, ja estan mirant d’aconseguir materials guants, mascaretes… i test de detecció a través dels seus propis mitjans tot i les dificultats que els suposa haver d’assumir aquesta despesa econòmica.
DINCAT i ECOM denuncien les condicions d’inseguretat sanitària en què s’està prestant l’atenció a les persones amb discapacitat, especialment en els serveis d’atenció domiciliària on s’està treballant amb material de protecció no homologat o sense cap material, amb el risc de contagi que això suposa tant per als i les professionals com per les persones usuàries. Consideren que no s’està prioritzant l’atenció sanitària i social a les persones amb discapacitat, sent com és un dels col·lectius més vulnerables i amb majors riscs de contagi, mentre que sí s’està fent amb altres col·lectius. Sol·liciten també per poder valorar l’impacte de la COVID-19 en la salut de les persones amb discapacitat, demanen que s’inclogui la variable de discapacitat en la recopilació de dades de les persones contagiades pel coronavirus, per tal de poder verificar possibles bretxes i avenços en l’atenció a aquest col·lectiu.
D’altra banda, reclamen que en la gestió d’aquesta pandèmia, i sobretot davant el col·lapse dels recursos sanitaris, es garanteixi la no discriminació de les persones amb discapacitat, evitant que hi hagi un tracte desigual u omissiu en les respostes que es donin per part de les autoritats i agents sanitaris i socials, i garantint que siguin ateses les seves necessitats especials a través de protocols específics. Afirmen que el col·lectiu està molt preocupat perquè se’ls pugui arribar a discriminar per raó de la seva discapacitat, i insisteixen que això aniria en contra del marc jurídic del nostre país basat en el respecte als drets humans, i en contra de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat, amb qui el nostre Govern està compromès.
Finalment, ambdues entitats mostren la seva queixa davant la decisió del Govern central de retallar 215 milions d’euros del fons que rep la Generalitat, pel que fa a polítiques actives d’ocupació. En aquest sentit, des de DINCAT i ECOM apunten que cal establir mesures que contemplin aturar l’impacte negatiu d’aquesta crisi, en l’ocupabilitat de les persones més vulnerables. El fet de retirar les ajudes a polítiques de formació i inserció laboral, és un agreujant més a les ja conegudes dificultats d’accés al mercat de treball del col·lectiu. Així doncs, les entitats, insten al Govern espanyol a prioritzar polítiques actives d’ocupació i rectificar de la retallada anunciada.
Més enllà de la gestió immediata de la pandèmia i de la cura de la salut de les persones amb discapacitat, DINCAT i ECOM demanen al Govern de Catalunya que, davant la previsió del fort impacte social i econòmic que aquesta pandèmia generarà, pugui començar a articular un pla de xoc amb mesures per minimitzar aquest impacte en les entitats –a qui aquesta crisi ha agafat ja debilitades després de deu anys d’infrafinançament crònic per part del Govern– per garantir el futur del sector, i en les persones amb discapacitat, que, sent com és ja un col·lectiu especialment vulnerable, patirà amb tota seguretat en major mesura la duresa de les conseqüències.
Sobre ECOM: És un moviment associatiu creat el 1971, que aglutina 120 entitats de persones amb discapacitat física de tota Espanya (108 de Catalunya) i que té una doble missió: d’una banda, defensar l’exercici dels drets de les persones amb discapacitat física per assolir la plena inclusió social i millorar la seva qualitat de vida, amb l’apoderament de les persones com a eix vertebrador; i, de l’altra, enfortir el sector associatiu de la discapacitat física a través de la participació, la representació i el seu apoderament. www.ecom.cat
Sobre DINCAT: És la federació que agrupa 281 entitats socials i representa els drets de més de 30.000 persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies a Catalunya. + info: Bernat Parera, responsable de Comunicació. Tel.: 629 409 106 i comunicacio@dincat.cat