FORMACIÓ

Els Centres Formatius de la Fundació ofereixen orientació i capacitació a les persones amb especials dificultats, afavorint la seva integració en el mercat laboral.

CENTRES DE FORMACIÓ OCUPACIONAL

Formació laboral per a la millora de la qualificació professional i l’assoliment de competències professionals.

SERVEI PRELABORAL

Programa formatiu per a persones amb trastorn mental sever, mitjançant l’aprenentatge d’habilitats socials i laborals.

PUNT FORMATIU INCORPORA

Millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral de persones en risc d’exclució social.

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

Curos subvencionats pel SOC i finançats amb càrrec als fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal FOAP 2019-2020. Informació i inscripcions: 977613337 Pol Ind de Valls, C/ Manyans s/n 43800 Valls

Activitats auxiliars de magatzem
210h + 40h pràctiques en empresa
Certificat professionalitat Nivell 1
Inici: abril/2020– Finalització: juliol/2020  De dilluns a divendres (08:00 a 14:00)
[COML0110]

Operador de màquines eines i manipulats de subconjunts (per a persones amb discapacitat)
540h + 30h pràctiques en empresa
Inici: des/2019 – Finalització: abril/2020
De dilluns a divendres (08:00 a 14:00)
[FMEM42DCP-6]