SERVEIS FORMATIUS

Els Serveis Formatius de la Fundació ofereixen orientació i capacitació a les persones amb especials dificultats, afavorint la seva integració en el mercat laboral.

FORMACIÓ OCUPACIONAL I PRELABORAL

Formació laboral per a la millora de la qualificació professional i l’assoliment de competències professionals i l’aprenentatge d’habilitats socials i laborals.

PROGRAMA SIOAS 

Servei Integral d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental.

PUNT DE FORMACIÓ INCORPORA

Programa d’integració sociolaboral i promoció de la igualtat d’oportunitats i la inserció laboral de persones en situació o risc d’exclusió social, que ofereix a les empreses una alternativa de RSE i potencia la profesionalització i la formació de les entitats socials adherides.

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

Curos subvencionats. Informació i inscripcions: 977613337

Activitats auxiliars de magatzem
210h + 40h pràctiques en empresa
Certificat professionalitat Nivell 1
Inici: abril/2020– Finalització: juliol/2020  De dilluns a divendres (08:00 a 14:00)
[COML0110]

Operador/a de màquines eines i manipulats de subconjunts (per a persones amb discapacitat)
540h + 30h pràctiques en empresa
Inici: des/2019 – Finalització: abril/2020
De dilluns a divendres (08:00 a 14:00)
[FMEM42DCP-6]

Curs d’auxiliar de jardineria (Programa SIOAS)
Formació adreçada a persones amb discapacitat.
Del 2 de març al 7 de maig 2020.
Lloc: Mas de Forès, Alcover
Informació i inscripcions: Raül Cuen 630 66 52 04