Servei de suport a les famílies

El suport a les famílies és un conjunt de serveis adreçats a les famílies de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental, per atendre les seves necessitats, dubtes o consultes, personalitzades amb les necessitats concretes de les persones i dutes a terme pels educadors/es socials o el voluntariat.

SERVEIS DE TUTELA

La Fundació ofereix informació i suport sobre el servei de tutela, un servei social especialitzat que duen a terme les entitats tutelars a partir d’un nomenament judicial, quan l’entorn familiar d’una persona incapacitada no se’n pot fer càrrec o el jutge considera que no és idoni que se’n faci.  Més informació a www.ftct.cat

SERVEI DE BON DIA

És un conjunt organitzat i coordinat d’accions, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal.

GRUPS FAMILIARS

Els familiars de persones amb discapacitat es reuneixen un cop al mes per compartir experiències i resoldre dubtes en un espai de reflexió i suport emocional. Per participar us podeu posar en contacte amb treballador/es socials de l’entitat.

SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI

És un conjunt organitzat i coordinat d’accions, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal.