Servei de suport a les famílies

Ofereix durant tot l’any un seguit d’activitats lúdiques, culturals i esportives. Les persones tenen l’oportunitat de participar en diferents activitats creatives, de comunicació i d’integració en els esdeveniments col·lectius, que tenen per objectiu fomentar l’autonomia personal i desenvolupar la participació en la comunitat, mitjançant l’oci de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

SERVEIS DE TUTELA

La Fundació ofereix informació i suport sobre el servei de tutela, un servei social especialitzat que duen a terme les entitats tutelars a partir d’un nomenament judicial, quan l’entorn familiar d’una persona incapacitada no se’n pot fer càrrec o el jutge considera que no és idoni que se’n faci.  Més informació a www.ftct.cat

SERVEI DE BON DIA

És un conjunt organitzat i coordinat d’accions, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal.

GRUPS FAMILIARS

Els familiars de persones amb discapacitat es reuneixen un cop al mes per compartir experiències i resoldre dubtes en un espai de reflexió i suport emocional. Per participar us podeu posar en contacte amb treballador/es socials de l’entitat.

SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI

És un conjunt organitzat i coordinat d’accions, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal.