L’entitat Ginac de Valls dóna serveis de formació, ocupació i atenció a persones amb especials dificultats.
El programa Incorpora de “la Caixa” promou la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social.
20 alumnes de la comarca de l’Alt Camp assisteixen al curs de monitor/a de menjador de la Fundació Ginac, impulsat pel programa Incorpora de ”la Caixa”.
El curs ‘Serveis Integrals de menjadors escolars’ té per objectiu millorar les competències transversals i tècniques dels i les alumnes i capacitar-los per donar el suport adequat a les tasques de monitor/a de menjador, així com aplicar les estratègies dissenyades per l’equip interdisciplinari competent i els procediments més adequats per mantenir i millorar l’autonomia personal d’aquests col·lectius i les seves relacions amb l’entorn.
El curs consta de 90 hores de formació transversal i 90 de formació tècnica, que s’estan duent a terme a la població de Valls, a les seus de la Fundació Ginac i del servei municipal d’ocupació Valls Genera. Les sessions de formació transversal i tècnica van iniciar-se el passat mes d’abril i s’allargaran fins al 28 de maig. La formació finalitzarà amb 72 hores de pràctiques no laborals.
Per a la realització del curs, la Fundació Ginac compta amb l’impulsdel programa Incorpora de “la Caixa” i la col·laboració de l’empresa Aliment Art, que gestiona el servei de menjador escolar d’un gran nombre d’escoles de la comarca de l’Alt Camp. Els alumnes del curs realitzaran les pràctiques no laborals majoritàriament en alguns dels menjadors escolars gestionats per Aliment Art i, posteriorment, entraran a formar part de la seva borsa de treball per tal de poder arribar a la seva inserció laboral.
La Fundació Privada Ginac
La Fundació Ginac és una entitat que té com a missió la integració social i laboral de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, dins d’un marc organitzatiu de sostenibilitat, normalitat i eficiència, per aconseguir la seva felicitat i la de les seves famílies. L’objectiu és millorar l’ autonomia personal i qualitat de vida, amb la participació activa de cada persona, oferint-les els suports que cadascuna necessita, per tal que disposin de les mateixes oportunitats que la resta de la ciutadania.
El Programa Incorpora de “la Caixa”
El programa Incorpora de “la Caixa” ofereix a les empreses un servei gratuït d’assessorament i acompanyament en accions de responsabilitat social, en aquest cas centrades en la integració laboral de persones en situació de vulnerabilitat, com ara persones amb discapacitat, joves en risc d’exclusió, víctimes de violència de gènere, aturats de llarga durada i exreclusos, entre d’altres.
Incorpora té com a objectiu principal bastir ponts entre les empreses i les entitats socials que es dediquen a la integració laboral, amb la finalitat de crear un clima d’entesa i col·laboració entre ambdues parts que redundi en oportunitats per a les persones que més ho necessiten.