Empresa social

La Fundació ofereix a les empreses i administracions serveis que, a més de facilitar l’ocupació de persones amb dificultats d’inserció laboral, reforcen la Responsabilitat Social Corporativa, integrant aspectes econòmics, mediambientals i socials, amb flexibilitat per buscar solucions i crear noves oportunitats a partir de les diferents necessitats professionals. 

La Fundació busca la col·laboració i dona suport a les empreses i administracions que vulguin participar en l’itinerari d’inserció laboral de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental i facilita l’acompliment de la Llei General de Discapacitat, que obliga a les empreses a integrar al 2% de la seva plantilla a persones amb certificat de discapacitat o adoptar Mesures Alternatives com la contractació de serveis a un Centre Especial de Treball (CET) o la donació econòmica a una fundació d’inserció laboral.

Si hi esteu interessats, contacteu al 977 613 337  o per email a info@fundacioginac.org. També pots descarregar el Catàleg de serveis CET o el Catálogo de servicios CET.

Si ets un treballador/a amb discapacitat i vols treballar al nostre Centre Especial de Treball, envia’ns el teu cv aquí.

SERVEIS INDUSTRIALS
Es realitzen tot tipus de tasques relacionades amb la logística i els acabats de productes, com una extensió del procés productiu i de l’equip humà de les empreses, garantint la satisfacció dels clients amb un assessorament proper i professional i un servei adaptat a les necessitats. S’ofereixen serveis de muntatge de components, acabats de productes, etiquetat, envasat i encaixat de productes diversos, disseny i preparació de promocions, mailings, encartaments, pregats, verificacions de peces i lots de Nadal, entre d’altres.

NETEJA
En resposta a les necessitats dels clients amb flexibilitat i rapidesa, s’ofereix des d’un servei planificat a la resolució de situacions imprevistes en Neteja d’edificis (oficines i locals, vidres amb elevador, escales i/o pèrtigues, instal·lacions esportives, neteja de final d’obra, naus i instal·lacions industrials), Neteja viària amb maquinària especialitzada a la via pública, embornals i zones d’evacuació, aparcaments, buidat de papereres i neteja de l’entorn de zones de contenidors i suport de neteja mecànica i manual en dates especials) i Neteja de vehicles (manual interior i rentat exterior de flotes, al propi centre de treball).

SERVEIS AMBIENTALS
El compromís i respecte pel medi ambient inspiren aquest servei de recollida de residus municipals (particulars i comerç), manteniment de les zones de concentració de contenidors i de l’entorn més immediat, recollida i gestió d’oli vegetal i altres residus vegetals; elaboració i execució de projectes amb impactes ambientals positius; disseny i execució de tallers i activitats educatives.

PINTURA, SENYALITZACIÓ VIAL I MANTENIMENT D’ÀREES DE JOCS INFANTILS
Un equip de professionals dedicats a la pintura i senyalització, permet ordenar, mantenir i garantir la seguretat de totes dels vianants: Delimitació de zones interiors i exteriors d’empreses · Senyalització de pàrquings · Bandes contínues i discontínues · Senyalització horitzontal, illetes, passos de vianants, fletxes de direcció · Esborrament de línies · Subministrament i col·locació de senyalització vertical i mobiliari urbà · Pintura d’interiors i exteriors.

CELEBRACIONS
MAS DE FORÈS, a Alcover, és una finca rústica habilitada per a reunions d’empresa, familiars, d’amics, calçotades, teambilding… enmig de la natura i amb una sala coberta per a celebracions o formacions després d’un dia envoltat de natura.
Informació i reserves: 677 48 84 92 / 616 83 64 38

JARDINERIA I TREBALLS AL MEDI NATURAL
Solucions integrals, assessorament tècnic, realització de projectes i execució de tasques de jardineria o d’adequació d’espais. Gestió d’espais verds i jardins: Disseny d’espais. Assessorament tècnic. Manteniment i gestió integral. Execució d’obres. Preparació i condicionament de terres. Instal·lació i manteniment de sistemes de reg · Sembra i plantació. Gestió d’arbrat, plantacions, esporgues. Treballs forestals i mediambientals: Manteniment integral dels murs verds. Neteja forestal. Recuperació d’espais naturals. Franges de seguretat. Recuperació de camins. Manteniment de parcel·les. Manteniment de línies elèctriques. Neteja de boscos per la millora cinegètica. Neteja de cursos fluvials.
ENCLAVAMENTS LABORALS
Es desenvolupen activitats productives a les pròpies instal·lacions de les empreses, reforçant tasques i ajudant a reduir costos logístics. Aquesta modalitat permet que les empreses puguin conèixer les capacitats de les persones treballadores, facilitar la seva possible incorporació dins de la plantilla, reduir costos de transport i d’impacte ambiental, millorar la traçabilitat, reduir l’inventari, afrontar canvis urgents de planificació i programació i donar resposta a les puntes de producció.

ESDEVENIMENTS
Organització i suport logístic, adequació d’espais i muntatge d’entarimats i mobiliari per a conferències, exposicions, fires, etc.

APARCAMENTS
Gestió integral d’espais d’aparcament, d’acord amb les condicions específiques de cada espai i client.

RECEPCIÓ I
CONSERGERIA
Control d’accés a tot tipus d’instal·lacions i servei de recepció, consergeria i gestió documental, cartelleria, etc.

SERVEI D’ATENCIÓ
A DOMICILI

És un conjunt organitzat i coordinat d’accions, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal.

ARTESANIA
La Fundació posa a la venda diferents articles i artesanies que es fabriquen als tallers ocupacionals, dissenyats i supervisats pels educadors socials, que poden adaptar a mida de les necessitats, regals o detalls per a celebracions de tota mena.
Productes amb paper: El paper és un dels residus generats en més quantitat i que hom manipula més sovint. A través d’aquesta activitat els usuaris aprenen el procés d’elaboració del paper realitzant paper nou a partir de paper utilitzat. Aquest paper haurà passat per una sèrie de processos, tots artesanals: recollida de paper, triturat del paper, tenyir, assecat, creació de nous productes.
Productes de Bijuteria: Productes que es realitzen en activitats de creació de joies, en aquestes s’utilitzen diferents materials: feltre, fimo…. Aquesta feina proporciona un procés molt enriquidor de disseny, creació i venda de joies originals.
Fusteria: Productes artesanals que es creen a restauració de mobles. Els usuaris col·laboren en el procés de tallar, llimar, enganxar, pintar…
Sabó natural: Sabons creats a partir d’extractes naturals que ofereix la natura.
Mel i espelmes: Fabricació d’espelmes i mel a partir de substàncies naturals de les abelles, que recolectem personalment.
Productes de costura: per a regals i obsequis, amb diferents tècniques.
Productes a demanda: els tallers estan habilitats per treballar en productes artesanals per encàrrec de les persones interessades.

 

Skip to content