Empresa social

La Fundació ofereix a les empreses i administracions serveis que, a més de facilitar l’ocupació de persones amb dificultats d’inserció laboral, reforcen la Responsabilitat Social Corporativa, integrant aspectes econòmics, mediambientals i socials.

Moltes empreses i administracions confien en els serveis laborals de la Fundació. Si hi esteu interessats, contacteu al al 977 613 337  o per email a info@fundacioginac.org. També pots descarregar el Catàleg Online del Centre Especial de Treball o el Catalogo de Servicios CET.

SERVEIS INDUSTRIALS

Es realitzen tot tipus de tasques relacionades amb la logística i els acabats de productes, com una extensió del procés productiu i de l’equip humà de les empreses, garantint la satisfacció dels clients amb un assessorament proper i professional i un servei adaptat a les necessitats. S’ofereixen serveis de muntatge de components · Acabats de productes · Etiquetat, envasat i encaixat de productes diversos · Disseny i preparació de promocions · Mailings, encartaments, pregats · Verificacions de peces · Lots de Nadal.

ENCLAVAMENTS LABORALS

Es desenvolupen activitats productives a les pròpies instal·lacions de les empreses, reforçant tasques i ajudant a reduir costos logístics. Aquesta modalitat permet que les empreses puguin conèixer les capacitats de les persones treballadores, facilitar la seva possible incorporació dins de la plantilla, reduir costos de transport i d’impacte ambiental, millorar la traçabilitat, reduir l’inventari, afrontar canvis urgents de planificació i programació i donar resposta a les puntes de producció.

JARDINERIA I TREBALLS AL MEDI NATURAL

La Fundació aporta solucions integrals, amb una àmplia experiència en assessorament tècnic, realització de projectes i execució de tasques de jardineria o d’adequació d’espais:

Gestió d’espais verds i jardins: Disseny d’espais · Assessorament tècnic · Manteniment i gestió integral · Execució d’obres · Preparació i condicionament de terres · Instal·lació i manteniment de sistemes de reg · Sembra i plantació · Gestió d’arbrat, plantacions, esporgues

Treballs forestals i mediambientals: Manteniment integral dels murs verds · Neteja forestal · Recuperació d’espais naturals · Franges de seguretat · Recuperació de camins · Manteniment de parcel·les · Manteniment de línies elèctriques · Neteja de boscos per la millora cinegètica · Neteja de cursos fluvials

SERVEIS AMBIENTALS

El compromís i respecte pel medi ambient inspiren aquest servei de recollida de residus municipals (particulars i comerç), manteniment de les zones de concentració de contenidors i de l’entorn més immediat, recollida i gestió d’oli vegetal i altres residus vegetals; elaboració i execució de projectes amb impactes ambientals positius; disseny i execució de tallers i activitats educatives ambientals.

La Fundació busca la col·laboració i dona suport a les empreses que vulguin participar en l’itinerari d’inserció laboral de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, i ofereix el servei gratuït de contractació a través de la borsa de persones candidates amb Certificat de Discapacitat, i que han realitzat un itinerari laboral i de capacitació personalitzat.

Per facilitar la contractació i el procés d’inserció, s’ofereix:

  • Anàlisi del lloc de treball, per valorar les habilitats, coneixements i aptituds necessàries.
  • Preselecció de candidats per afinar amb el perfil més adequat per a la realització d’una feina determinada.
  • Seguiment la inserció: suport, formació continuada, assessorament i orientació en el mateix lloc de treball.
  • Informació sobre els beneficis fiscals i laborals per a la contractació (contractes de treball bonificats, ajuts per a l’adaptació de llocs de treball)

Certificats de Qualitat

Per tal d’oferir una gestió integral dels processos, identificant en la seva implantació tots els factors externs i interns que puguin ser rellevants per aconseguir els resultats desitjats, adequar la sistemàtica de treball a les normes existents i garantir la qualitat i la millora continua, la Fundació està certificada amb:

NETEJA

En resposta a les necessitats dels clients amb flexibilitat i rapidesa, s’ofereix des d’un servei planificat a la resolució de situacions imprevistes en Neteja d’edificis (oficines i locals, vidres amb elevador, escales i/o pèrtigues, instal·lacions esportives, neteja de final d’obra, naus i instal·lacions industrials), Neteja viària amb maquinària especialitzada a la via pública, embornals i zones d’evacuació, aparcaments, buidat de papereres i neteja de l’entorn de zones de contenidors i suport de neteja mecànica i manual en dates especials) i Neteja de vehicles (manual interior i rentat exterior de flotes, al propi centre de treball).

RESTAURACIÓ I TEAMBUILDING

MAS DE FORÈS, a Alcover, és una finca rústica gestionada per la Fundació Ginac habilitada per a reunions d’empresa, familiars, d’amics, calçotades… enmig de la natura i amb una sala coberta per a celebracions o formacions després d’un dia envoltat de natura.

Més informació i reserves: 677 48 84 92 / 616 83 64 38

PINTURA, SENYALITZACIÓ VIAL I MANTENIMENT D’ÀREES DE JOCS INFANTILS

Un equip de professionals dedicats a la pintura i senyalització, permet ordenar, mantenir i garantir la seguretat de totes dels vianants: Delimitació de zones interiors i exteriors d’empreses · Senyalització de pàrquings · Bandes contínues i discontínues · Senyalització horitzontal, illetes, passos de vianants, fletxes de direcció · Esborrament de línies · Subministrament i col·locació de senyalització vertical i mobiliari urbà · Pintura d’interiors i exteriors.

ESDEVENIMENTS

Organització i suport logístic, adequació d’espais i muntatge d’entarimats i mobiliari per a conferències, exposicions, fires, etc.

APARCAMENTS

Gestió integral d’espais d’aparcament, d’acord amb les condicions específiques de cada espai i client.

RECEPCIÓ I CONSERGERIA

Control d’accés a tot tipus d’instal·lacions i servei de recepció, consergeria i gestió documental, cartelleria, etc.

SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI

És un conjunt organitzat i coordinat d’accions, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal.

ARTESANIA

La Fundació posa a la venda diferents articles i artesanies que es fabriquen als tallers ocupacionals, dissenyats i supervisats pels educadors socials, que poden adaptar a mida de les necessitats, regals o detalls per a celebracions de tota mena.

Productes amb paper: El paper és un dels residus generats en més quantitat i que hom manipula més sovint. A través d’aquesta activitat els usuaris aprenen el procés d’elaboració del paper realitzant paper nou a partir de paper utilitzat. Aquest paper haurà passat per una sèrie de processos, tots artesanals: recollida de paper, triturat del paper, tenyir, assecat, creació de nous productes.
Productes de Bijuteria: Productes que es realitzen en activitats de creació de joies, en aquestes s’utilitzen diferents materials: feltre, fimo…. Aquesta feina proporciona un procés molt enriquidor de disseny, creació i venda de joies originals.
Fusteria: Productes artesanals que es creen a restauració de mobles. Els usuaris col·laboren en el procés de tallar, llimar, enganxar, pintar…
Sabó natural: Sabons creats a partir d’extractes naturals que ofereix la natura.
Mel i espelmes: Fabricació d’espelmes i mel a partir de substàncies naturals de les abelles, que recolectem personalment.
Productes de costura: per a regals i obsequis, amb diferents tècniques.
Productes a demanda: els tallers estan habilitats per treballar en productes artesanals per encàrrec de les persones interessades.