RECUPERACIÓ AMBIENTAL DEL RIU FRANCOLÍ

El Centre Especial de Treball de la Fundació Ginac, amb el suport de Fundació Bancària “la Caixa” i la Diputació de Tarragona, mitjançant subvenció per a l’execució d’actuacions d’inserció sociolaboral de persones discapacitades i amb risc d’exclusió social, ha finalitzat el projecte de recuperació ambiental de l’entorn forestal i natural d’un antic itinerari resseguint el riu Francolí, entre els termes municipals de Valls i Alcover.

L’objectiu principal d’aquestes actuacions ha estat la conservació i preservació de l’entorn forestal i natural de l’itinerari, del riu i del patrimoni històric-cultural, amb la finalitat de garantir el bon funcionament dels seus ecosistemes, tot assegurant una repercussió positiva vers al benestar i la salut humana. Les tasques s’han dut a terme per un equip format per quatre treballadors amb discapacitat, malaltia mental i/o risc d’exclusió social i un oficial amb àmplia experiència en gestió d’equips humans i treballs forestals.

El projecte ha consistit en una restauració ambiental del riu, d’un itinerari senderista d’interes i del seu entorn immediat, així com l’entorn del patrimoni cultural de la zona, tots ells en diferents processos de degradació. Les tasques han inclòs l’esbrossada d’espècies agressives amb el sistema natural com la canya americana, la retirada d’abocaments de deixalles i voluminosos, la millora de la capacitat hidràulica del riu, retirant o triturant elements vegetals i deixalles de la llera que poden suposar obturacions del torrent amb el perill d’inundacions, i tasques de prevenció d’incendis, tot netejant l’entorn de l’itinerari.

Situat enmig d’una zona rural, l’itinerari, parcialment obert amb un sender, ha requerit l’apertura de trams nous i diverses intervencions com la neteja d’esbarzers, canyars i altra vegetació, retirada d’abocaments de runes i voluminososi augment de l’amplada de pas, reduïnt el risc de declaració i/o propagació d’incendi i millorant la circulació de l’aigua i prevenir inundacions. També s’ha intal·lat un pasamà per a protegir un pas esposat.

L’entorn d’alguns punts d’interes com el Molí de Goi, o laes rescloses, també han requerit d’una intervenció d’aclarida de l’arbrat, i la neteja d’arbusts, herbes i brossa, per tal d’evitar riscos d’incendi i millorar el seu atractiu històric i paisatgístic.

Com a resultat, s’ha facilitat una repercussió positiva al benestar i la salut humana, tot millorant un itinerari accessible a la ciutadania per poder-hi realitzar activitats saludables com el passeig, el senderisme, el running, i la contemplació d’espais naturals i d’espais d’interès històric i paisatgístic com és el riu, el seu entorn agrícola i forestal i els punts d’interès històric-cultural.

Tot aquest procés ha estat dirigit per l’equip de responsables i tècnics del Centre Especial de Treball de la Fundació Santa Teresa, fent el seguiment del desenvolupament del projecte i l’acompliment de tots els seus objectius, tant en la vessant d’evolució laboral en la formació i millora de l’ocupabilitat de les persones, com també l’evolució dels rendiments i la qualitat de la feina executada.

L’execució d’aquest projecte ha permés generar llocs de treball, consolidant i ampliant un projecte de serveis forestals i de serveis al territori que ha permès a la Fundació Ginac, gràcies en bona mesura als convenis signats durant els darrers anys amb la Diputació de Tarragona i l’Obra Social de “la Caixa”, donar resposta a encàrrecs i necessitats de diferents municipis i altres ens públics de la comarca del Alt Camp. Aquestes actuacions han permès consolidar un equip de treball preparat per poder executar feines en l’àmbit forestal, en el que s’han pogut inserir treballadors amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental.

L’ampla vall del Francolí és un bell indret d’elevat interès ambiental, historic i cultural, a on podem trobar varias propostes per a poder gaudir d’ell i recórrer diferents trams a peu. Amb concret aquesta proposta per unir “el Pont de Goi i el nucli de “Picamoixons” ja està recollida dins del Itinerari nº 11 “ Un bell esguard a la vall del Francolí” de la colecció de 12 itineraris senderistes d’interes, editat per: Alt Camp Consell Comarcal.

La Fundació Ginac (i el seu Centre Especial de treball) treballen amb les administracions públiques per atendre aquest col·lectiu, generant projectes d’ocupació en diversos camps.
En els darrers anys, l’objectiu principal ha estat treballar en projectes que poguessin donar resposta a les necessitats i en benefici del territori més proper.