Inserció laboral i suport residencial per a joves migrats no acompanyats

La Fundació Ginac de Valls ha posat en marxa aquest 2021 un projecte innovador per afavorir la inserció laboral dels joves estrangers no acompanyats, arribats a Catalunya quan eren menors i que, en arribar a la majoria d’edat, ja no compten amb la protecció dels serveis socials.

Els menors estrangers no acompanyats que arriben a Catalunya, en molts casos després d’un llarg viatge on han estat exposats a tota mena de riscos i dificultats, són atesos per l’Administració, tal com estableix la normativa en matèria d’estrangeria i infància i el Conveni dels Drets del Nen de les Nacions Unides.

La normativa europea i estatal estableix que “la finalitat última de la protecció dels menors en situació de desemparament és la de protegir i preparar al menor per la seva plena autonomia”. No obstant, en complir 18 anys surten del sistema de tutela, sense cap mena de protecció, habitatge o possibilitats de mantenir la seva formació o accedir a un lloc de treball.

A Catalunya, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) és la responsable d’acollir aquests menors i tramitar el permís de residència, però no el permís de treball, amb la qual cosa els joves extutelats es troben sense possibilitats d’ingressos mitjançant un lloc de treball i, si no treballen, s’exposen a perdre també el permís de residència.

CAMINS és una finestra oberta a nous reptes, noves oportunitats i noves experiències. És una aposta ferma i decidida, basada en les sinergies comunitàries.

El projecte “Camins d’Inserció” de la Fundació Ginac té per objectiu oferir suport i capacitació professional als joves procedents dels serveis tutelats, amb l’objectiu de preparar-los per a la serva integració social i laboral, amb el suport d’un habitatge compartit amb altres joves.

La capacitació professional inclou formació ocupacional i d’hàbits laborals i competències transversals com el treball en equip o la gestió de responsabilitats.

A través dels serveis de la pròpia Fundació i de l’Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona, els joves del programa accedeixen a un primer contracte de treball un cop acabada la seva formació, amb l’objectiu que puguin accedir per ells mateixos al mercat laboral ordinari. La Fundació també els dona suport en la recerca de llocs de treball i un nou habitatge.

Una part molt important del projecte suposa facilitar un habitatge per a que els joves puguin centrar-se en formar-se i integrar-se. Per això, la Fundació posa a disposició del projecte un habitatge per a 10 persones ubicat a la població de Valls, Tarragona, amb 7 habitacions, 5 banys, 2 sales d’estar, 1 despatx, cuina, menjador, rebost i zona exterior amb jardí. Els propis joves, amb l’ajuda d’un educador social, són responsables del manteniment i neteja de la casa, així com de la preparació dels seus àpats i cura de les habitacions i espais comuns que comparteixen.

Actualment, 7 joves formen part del projecte, dels quals 3 estan treballant a la mateixa Fundació amb un contracte laboral, i 4 s’estan formant en un curs de Cuina i Restaurant.

Andreu Porta, responsable del projecte: “l’objectiu és donar oportunitats als joves migrants que, una vegada han complert la majoria d’edat i han de sortir del centre de menors, es queden sense cap recurs. És un projecte integral, que intenta donar suport i atendre a tots els àmbits de la persona, des de la integració social amb l’entorn, la formació ocupacional per aprendre una professió per tenir més oportunitats laborals, i també suport per aconseguir un primer treball que els doni el permís de treball, per a que després ja puguin ells fer el seu camí amb la igualtat de condicions que la resta de la societat. Els joves formen part del projecte durant un temps limitat, al final del qual, i amb opcions per inserir-se i preparar-se per trobar un lloc en aquesta societat, deixen espai a altres nois que s’estan esperant per tenir aquesta oportunitat. ”

El projecte compta amb la col·laboració i suport de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), que selecciona els joves que han de formar part del projecte, així com de diverses empreses com IKEA, que ha facilitat tot l’equipament de l’habitatge.