La Fundación ONCE ha concedit una subvenció de 20.000 euros a la Fundació Privada Ginac, per tal de contribuir a l’adequació d’un immoble adquirit per l’entitat a Valls, i que ha d’ampliar les places ofertes actualment per les llars-residència Anxaneta i Ginesta 1.

En concret, aquesta aportació cobreix les despeses de reforma de dos lavabos, així com l’equipament de mobiliari de la llar, que ha anat des de cadires i taules fins a armaris i llits. Val a dir que l’habitatge en qüestió, contigu al que ocupa la llar-residència Anxaneta al Passeig de l’Estació, ha rebut un paquet de reformes més ampli.

Un cop entri en funcionament el nou equipament, suposarà vuit places més en règim de llar-residència, que esdevindran fonamentals per tal d’atendre les necessitats de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental de la comarca de l’Alt Camp, tot fomentant la seva autonomia vital. La demanda d’aquest nou servei està assegurada, i, en alguns casos, es tracta de necessitats urgents.

Des de la Fundació Privada Ginac, s’ha considerat que l’adquisició i posada a punt d’aquest habitatge és tota una oportunitat per tal d’establir sinèrgies evidents amb la llar-residència Anxaneta. En aquest sentit, l’aportació de la Fundació ONCE ha estat fonamental per tal de catalitzar aquest esforç en benefici de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental de la nostra comarca.

Actualment, l’equipament està materialment a punt, a l’espera dels permisos administratius per a la seva posada en marxa. Així mateix, la Fundació Ginac, dintre del context de pandèmia de Covid-19, està reservant aquest immoble com a espai de confinament per a eventuals casos de la malaltia que poguessin sortir a les llars-residències que té l’entitat.

Els efectes del coronavirus ens aboquen a una crisi econòmica i social, fruit d’un model econòmic acabat, però també a un nou paradigma empresarial que ha d’incorporar aspectes mediambientals i socials, foment de la tecnologia i, sobre tot, major interdependència entre els diferents agents econòmics. Escollir aquells agents que comparteixin els nostres valors i crear xarxes per construir plegats el futur que volem, serà la base de la nova economia. Llegir més

La Caixa ha lliurat a la Fundació Santa Teresa 5 tablets per millorar la comunicació de les persones dels serveis residencials. Les noves eines facilitaran la connexió de les persones residents a les llars amb les seves famílies i amistats mentre duri el confinament. Llegir més

Amb el suport del programa Incorpora de la Caixa, la Fundació Ginac ha adaptat el Servei d’Inserció Laboral i orientació empresarial per continuar oferint oportunitats als col·lectius més vulnerables. Des de casa, i amb la coordinació i col·laboració que suposa el treball en xarxa, la tecnologia ha permés mantenir l’activitat i, fins i tot, buscar noves vies d’acció, aprofitant les oportunitats que sorgeixen amb cada crisi. Llegir més

Dincat segueix esperant mesures extraordinàries per garantir els llocs de treball

Més informació a la premsa sobre coronavitus i discapacitat:

Llegir més

DINCAT i ECOM fan una crida conjunta perquè es reforci la protecció en la pandèmia COVID-19 a totes les persones amb discapacitat, i el suport a les entitats del sector. Ofegades ja econòmicament per un infrafinançament crònic per part de l’Administració des de fa deu anys, les entitats necessiten el suport de l’Administració Pública per assumir els costos econòmics per fer front a la pandèmia i garantir la salut dels i de les professionals, i les persones que atenen. Llegir més

La federació DINCAT, que agrupa 281 entitats socials i representa els drets de més de 30.000 persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies a Catalunya expressa la seva disconformitat amb l’anunci de la retallada d’un 15% en el pagament dels serveis d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual temporalment tancats que ha comunicat el departament de Treball, Afers Socials i Famílies a les entitats del sector. Llegir més

Seguint les directrius de les diferents administracions respecte a les mesures de prevenció vers el COVID19, la Fundació ha suspés fins al 14 d’abril les activitats dels centres ocupacionals, SOI, Prelaboral i els Serveis Formatius, d’intermediació laboral i d’Oci, amb l’objectiu de minimitzar els riscos de contagi, prevenir sumi propagació i assegurar l’atenció a les persones més vulnerables.

Només es manté l’atenció als serveis d’habitatge i suport a la pròpia llar i l’activitat del Centre Especial de Treball amb l’objectiu de protegir els llocs de treball de les persones més vulnerables, amb les màximes mesures de protecció determinades per les autoritats sanitàries.

Llegir més