“la Caixa” dóna suport a la Fundació Ginac durant el confinament

“la Caixa” ha lliurat a la Fundació Santa Teresa 5 tablets per millorar la comunicació de les persones dels serveis residencials. Les noves eines facilitaran la connexió de les persones residents a les llars amb les seves famílies i amistats mentre duri el confinament.

La Fundació Ginac disposa de 16 places de llar-residència Valls i dona servei a 35 persones mitjançant el Servei de Suport a la Llar. Les llars-residències són petits nuclis de convivència per a les persones amb discapacitat intel·lectual, ubicats en l’entorn urbà per potenciar la integració en la comunitat. A més de les llars-residències, la Fundació disposa d’altres serveis per a les persones amb discapacitat, com atenció a domicili i suport a l’autonomia de la pròpia llar, a través dels quals les persones han continuat rebent el suport necessari durant el confinament.

Les mesures adoptades per prevenir possibles contagis pel coronavirus i les indicacions i recomanacions de les diferents administracions han fet que, des del dia 13 de març, les persones residents hi restin confinades. Per seguretat i prevenció del risc de contagi, les sortides i visites de familiars es van aturar, i només el personal de la Fundació, amb totes les mesures sanitàries i d’higiene establertes, han pogut accedir a les llars. Afortunadament totes aquestes mesures han permès no registrar cap cas d’infecció.

Durant aquest temps les persones que viuen en aquests habitatges, han estat en contacte amb les seves famílies i amistats per telèfon i mitjançant videoconferències, però la llarga durada de l’aïllament i les dificultats de comunicació verbal en alguns casos, limiten molt les possibilitats de contacte, tan necessari per a les persones amb discapacitat intel·lectual. Saludar-se i veure’s les cares amb dispositius que tenen una pantalla més gran, permet a compartir millor les emocions i oferir el suport familiar tan necessari per tothom.

CaixaBank, a través de la seva Acció Social, desenvolupa diferents activitats de suport a entitats que treballen amb col·lectius desfavorits, per pal·liar els efectes de la pandèmia, a través de col·laboracions amb les entitats com la Fundació Ginac.