L’Atalaiador: suport a la cerca d’oportunitats d’inclusió a Valls

El projecte ‘Atalaiador’ de la Fundació Ginac ha rebut el suport de l’Ajuntament de Valls, en el marc de les subvencions concedides per la Regidoria d’Acció Comunitària, Participació i Igualtat. La subvenció de l’Ajuntament de Valls ha permés contractar un tècnic per a la cerca d’oportunitats d’inclusió a la comunitat.

El projecte ATALAIADOR es un projecte innovador que parteix de les fortaleses, capacitats i interessos de la persona, per detectar oportunitats d’inclusió en la comunitat i oferir els suports necessaris per poder desenvolupar el rol o contribució que cada persona vol portar a terme. Part dels objectius del projecte Atalaiador és sensibilitzar a la població per tal de trobar més oportunitats de inclusió, acompanyar i fer el seguiment a la persona en la comunitat i avaluar l’experiència i l’impacte en la persona i en la comunitat.

Els resultats obtinguts són molt positius i esperançadors, i s’han obert noves oportunitat de inclusió mitjançant  diversos convenis de col·laboració amb diferents entitats:

 • Els components del grup de teatre van representar una petita obra a les residencies Montserrat Quadrada, Alba i Alt Camp.
 • Curs de Perruqueria, en col·laboració amb la perruqueria “ El Vent”
 • Camp d’estius al club Plana d’en Berga, amb dues persones desenvolupant el rol d’ajudant de monitor
 • S’ha Creat un equip d’hoquei adaptat en modalitat d’hoquei interior, conjuntament amb el Club Hoquei Valls, i s’ha posat en funcionament L’Escola de Valors, tot buscant la interacció i l’aprenentatge mutu entre els dos col·lectius
 • Acompanyament a Gent Gran “Al teu costat”, amb un treball en xarxa amb PLICS, Caritas i Serveis Socials
 • “Compartim” Activitats d’oci: Jocs de taula amb persones grans que viuen en residencies per tal puguin ocupar el seu temps en activitats significatives alhora que les persones amb altres capacitats desenvolupen un rol d’animador d’activitats.
 • Conveni de col·laboració amb la Deixalleria de Valls per a l’aprenentatge pràctic de una persona en la classificació de residus
 • Conveni de col·laboració amb dos comerços de Valls per a l’aprenentatge pràctic de les tasques de dependent
 • Conveni de col·laboració amb la Residència Alba per a l’aprenentatge pràctic de 4 persones en les tasques de neteja ,ajudant d’auxiliar, ajudant de cuina, manualitats i manteniment del jardí
 • Conveni de col·laboració amb l’Escola d’Alió i la Llar d’infants Xiquets i Xiquetes per a l’aprenentatge de una persona en les tasques de suport al mestre en la interacció amb els alumnes
 • Conveni de col·laboració amb el Centre Àgora per l’aprenentatge d’una persona amb les tasques de massatgista
 • Activitats del centre Cívic, l’escola d’adults, l’Associació de dones o el Banc d’aliments, participant amb voluntariat al recapte d’aliments

El projecte “ Atalaiador” és la prova que cal treballar dotant de recursos per obrir portes que afavoreixin la inclusió de les persones amb diversitat funcional en la comunitat. La presència d’un tècnic especialitzat demostra que les oportunitats d’integració hi són, que en la comunitat hi ha moltes persones i entitats obertes a oferir-les, i que cal oferir els suports necessaris per apoderar les persones amb diversitat funcional, amb dret i capacitat de contribuir a la comunitat.